نمودارها

نمودار میله ای در اندازه های مختلف
80%
 
 

نمودار میله ای در رنگ های مختلف
80%
50%
30%
نمودار دایره ای گوگل
 
1391
نتایج : 8% از بیمارن با بستری شده و 92% بدون نیاز به بستری شدن بهبود یافتند .
 
1392
نتایج : 25% از بیمارن با بستری شده و 75% بدون نیاز به بستری شدن بهبود یافتند .
 
1393
نتایج : 37% از بیمارن با بستری شده و 43% بدون نیاز به بستری شدن , 20% با خدما دیگری بهبود یافتند.

 

نمودار کنار هم چیده شده گوگل
 
Placebo

پلاسیبو مرکز پزشکی از کامل ترین در اروپا است. ما در اینجا از آغاز تا پایان، ارائه مراقبت های بهداشتی طول عمر.

کمک به مردم از سال 1923، پلاسیبو جایزه بهترین بیمارستان در 7 سال گذشته تقریبا در هر دسته به دست آورد.

تماس

  ایمیل: email@yoursite.com

   تماس : 123456 041

 123456 041

   برج بریشم، طبقه 9