جدول زمانی

ساعت شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
09:00 - 11:00 نوزادان

نام دکتر

کودکان

نام دکتر

زنان و زایمان

نام دکتر

گوارش

نام دکتر

پوست

نام دکتر

انکولوژی

نام دکتر

قلب و عروق

نام دکتر

11:00 - 13:00 قلب و عروق

نام دکتر

نوزادان

نام دکتر

کودکان

نام دکتر

زنان و زایمان

نام دکتر

گوارش

نام دکتر

پوست

نام دکتر

انکولوژی

نام دکتر

13:00 - 15:00 انکولوژی

نام دکتر

قلب و عروق

نام دکتر

نوزادان

نام دکتر

کودکان

نام دکتر

زنان و زایمان

نام دکتر

گوارش

نام دکتر

پوست

نام دکتر

15:00 - 17:00 پوست

نام دکتر

انکولوژی

نام دکتر

قلب و عروق

نام دکتر

نوزادان

نام دکتر

کودکان

نام دکتر

زنان و زایمان

نام دکتر

گوارش

نام دکتر

17:00 - 19:00 گوارش

نام دکتر

پوست

نام دکتر

انکولوژی

نام دکتر

قلب و عروق

نام دکتر

نوزادان

نام دکتر

کودکان

نام دکتر

زنان و زایمان

نام دکتر

19:00 - 20:30 زنان و زایمان

نام دکتر

گوارش

نام دکتر

پوست

نام دکتر

انکولوژی

نام دکتر

قلب و عروق

نام دکتر

نوزادان

نام دکتر

کودکان

نام دکتر

ویزیت در ساعت: 8:30صبح - 9شب, به جز روزهای تعطیل

Placebo

پلاسیبو مرکز پزشکی از کامل ترین در اروپا است. ما در اینجا از آغاز تا پایان، ارائه مراقبت های بهداشتی طول عمر.

کمک به مردم از سال 1923، پلاسیبو جایزه بهترین بیمارستان در 7 سال گذشته تقریبا در هر دسته به دست آورد.

تماس

  ایمیل: email@yoursite.com

   تماس : 123456 041

 123456 041

   برج بریشم، طبقه 9