سبد خرید خالي مي باشد

 

انیمیشن های موس آور با سی اس اس 3

این کد به شما اجازه نمایش تصاویر و توضیحات مربوط به به تصویر را با انمیشن سی اس اس 3 می دهد.
نکته: اگر شما قصد اضافه کردن متن خود به تصویر را دارید می توانید کد زیر را در ماژول اچ تی ام ال سفارشی بریزید و اطلاعات خود را جایگزین کنید

 

نمونه 1

<div class="dj-image-hover">
<div class="view view-third">
<img src="/joomla-demo/modern/images/modules/delivery.png" />
<div class="mask">
<h2>عنوان</h2>
<p>لورم ایپسم.</p>
<a class="readmore" href="#">ادامه مطلب</a></div>
</div>
</div>

 

عنوان

لورم ایپسم.

ادامه مطلب

نمونه 2

<div class="dj-image-hover">
<div class="view view-fifth">
<img src="/joomla-demo/modern/images/modules/guarantee.png" />
<div class="mask">
<h2>عنوان</h2>
<p>لورم ایپسم.</p>
<a class="readmore" href="#">ادامه مطلب</a></div>
</div>
</div>

 

عنوان

لورم ایپسم.

ادامه مطلب

 

نمونه 3

<div class="dj-image-hover">
<div class="view view-eighth">
<img src="/joomla-demo/modern/images/modules/refund.png" />
<div class="mask">
<h2>عنوان</h2>
<p>لورم ایپسم.</p>
<a class="readmore" href="#">ادامه مطلب</a></div>
</div>
</div>

 

عنوان

لورم ایپسم.

ادامه مطلب

نمونه 4

<div class="dj-image-hover">
<div class="view view-tenth">
<img src="/joomla-demo/modern/images/modules/support.png" />
<div class="mask">
<h2>عنوان</h2>
<p>لورم ایپسم.</p>
<a class="readmore" href="#">ادامه مطلب</a></div>
</div>
</div>

 

عنوان

لورم ایپسم.

ادامه مطلب

 

نمونه 5

<div class="jm-animated-image">
<img class="border_img2" src="/joomla-demo/modern/images/modules/bottom2/girl1.jpg" alt="Promotion" />
<div class="jm-mask-1"> </div>
<div class="jm-mask-2"> </div>
<div class="jm-mask">
<div>
<div>
<div>
<h3><a href="#">پلنگ صورتی</a></h3>
<span class="jm-description">این پیشنهاد تا 15 فروردین اعتبار دارد</span>
<span class="jm-price">$32</span>
<a class="jm-checkit" href="#">برسی پیشنهاد</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
Promotion
 
 

پلنگ صورتی

این پیشنهاد تا 15 فروردین اعتبار دارد 32 ریال برسی پیشنهاد

 

حاشیه ها

<img class="border_img1" src="/joomla-demo/modern/image.jpg" />
Typography
<img class="border_img2" src="/joomla-demo/modern/image.jpg" />
<img class="border_img3" src="/joomla-demo/modern/image.jpg" />
Typography

 

تگ های سری H

این تگ (h1) است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.


این تگ (h2) است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.


این تگ (h3) است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

این تگ (h4) است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.


این تگ (h5) است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.


این تگ (h6) است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

 

تگ های شمارنده

<p class="jm-block"><span class="jm">01</span>متن را اینجا وارد کنید</p>

01لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

02لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

03لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

<p class="jm-block second"><span class="jm">الف</span>متن را اینجا وارد کنید</p>

الفلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

بلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

پلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

 

اختارها

"blue" این یک پاراگراف با کلاس
<p class="blue" > متن را اینجا وارد کنید</p>

 

"green" این یک پاراگراف با کلاس
<p class="green" > متن را اینجا وارد کنید</p>

 

"red" این یک پاراگراف با کلاس
<p class="red" > متن را اینجا وارد کنید</p>

"bluefill" این یک پاراگراف با کلاس
<p class="bluefill" > متن را اینجا وارد کنید</p>

"greenfill" این یک پاراگراف با کلاس
<p class="greenfill" > متن را اینجا وارد کنید</p>

"redfill" این یک پاراگراف با کلاس
<p class="redfill" > متن را اینجا وارد کنید</p>

 

نقل قول

"quote-left"
<p class="quote-left" > متن را اینجا وارد کنید</p>

"quote-right"
<p class="quote-right" > متن را اینجا وارد کنید</p>

 

آیکونها

"jmbadge" این یک پاراگراف با کلاس
<p class="jmbadge" > متن را اینجا وارد کنید</p>

"jmcalendar" این یک پاراگراف با کلاس
<p class="jmcalendar" > متن را اینجا وارد کنید</p>

"jmchat" این یک پاراگراف با کلاس
<p class="jmchat" > متن را اینجا وارد کنید</p>

"jmcheck" این یک پاراگراف با کلاس
<p class="jmcheck" > متن را اینجا وارد کنید</p>

"jmcloud" این یک پاراگراف با کلاس
<p class="jmcloud" > متن را اینجا وارد کنید</p>

"jmdirection" این یک پاراگراف با کلاس
<p class="jmdirection" > متن را اینجا وارد کنید</p>

"jmdivide" این یک پاراگراف با کلاس
<p class="jmdivide" > متن را اینجا وارد کنید</p>

"jmerror" این یک پاراگراف با کلاس
<p class="jmerror" > متن را اینجا وارد کنید</p>

"jmfire" این یک پاراگراف با کلاس
<p class="jmfire" > متن را اینجا وارد کنید</p>

"jmflag" این یک پاراگراف با کلاس
<p class="jmflag" > متن را اینجا وارد کنید</p>

"jmheart" این یک پاراگراف با کلاس
<p class="jmheart" > متن را اینجا وارد کنید</p>

"jmhome" این یک پاراگراف با کلاس
<p class="jmhome" > متن را اینجا وارد کنید</p>

"jminfo" این یک پاراگراف با کلاس
<p class="jminfo" > متن را اینجا وارد کنید</p>

"jmlist" این یک پاراگراف با کلاس
<p class="jmlist" > متن را اینجا وارد کنید</p>

"jmmail" این یک پاراگراف با کلاس
<p class="jmmail" > متن را اینجا وارد کنید</p>

"jmpeople" این یک پاراگراف با کلاس
<p class="jmpeople" > متن را اینجا وارد کنید</p>

"jmstar" این یک پاراگراف با کلاس
<p class="jmstar" > متن را اینجا وارد کنید</p>

"jmstat" این یک پاراگراف با کلاس
<p class="jmstat" > متن را اینجا وارد کنید</p>

 

لیست نامرتب


لیست پیش فرض
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
  • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
  • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
   • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
   • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
   • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
"

این یک لیست با کلاس jm-dark" است.
نام کلاس را در تگ ul وارد کنید

<ul class="jm-dark">
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
  • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
  • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
   • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
   • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
   • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
"

این یک لیست با کلاس jm-light" است.
نام کلاس را در تگ ul وارد کنید

<ul class="jm-light">
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
  • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
  • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
   • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
   • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
   • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

 

لیست مرتب


لیست پیشفرض
 1. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
 2. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
 3. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
  1. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
  2. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
   1. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
   2. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
   3. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
"

این یک لیست با کلاس jm-roman"است.
نام کلاس را در تگ ol وارد کنید

<ol class="jm-roman">
 1. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
 2. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
 3. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
  1. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
  2. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
   1. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
   2. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
   3. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
"

این یک لیست با کلاس jm-alpha"است.
نام کلاس را در تگ ol وارد کنید

<ol class="jm-alpha">
 1. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
 2. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
 3. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
  1. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
  2. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
   1. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
   2. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
   3. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

 

لیست با تصویر سفارشی

این یک لیست با کلاس "jm-store-icons"است.
نام کلاس را در تگ ul وارد کنید

<ul class="jm-store-icons"> <li class="icon-account">

این یک لیست با کلاس "jm-store-icons" است.
نام کلاس را در تگ ul وارد کنید

<ul class="jm-store-icons"> <li class="icon-cart">
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

این یک لیست با کلاس "jm-store-icons" است.
نام کلاس را در تگ ul وارد کنید

<ul class="jm-store-icons"> <li class="icon-club">
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

 

این یک لیست با کلاس "jm-store-icons" است.
نام کلاس را در تگ ul وارد کنید

<ul class="jm-store-icons"> <li class="icon-delivery">
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

این یک لیست با کلاس "jm-store-icons" است.
نام کلاس را در تگ ul وارد کنید

<ul class="jm-store-icons"> <li class="icon-mastercard">
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

این یک لیست با کلاس "jm-store-icons" است.
نام کلاس را در تگ ul وارد کنید

<ul class="jm-store-icons"> <li class="icon-secure">
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

 

این یک لیست با کلاس "jm-store-icons" است.
نام کلاس را در تگ ul وارد کنید

<ul class="jm-store-icons"> <li class="icon-sizing">
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

این یک لیست با کلاس "jm-store-icons" است.
نام کلاس را در تگ ul وارد کنید

<ul class="jm-store-icons"> <li class="icon-visa">
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

 

شبکه های اجتماعی

<p class="jm-icons">
<a class="jm-facebook" href="#"> &nbsp; </a>
<a class="jm-twitter" href="#"> &nbsp; </a>
<a class="jm-rss" href="#"> &nbsp; </a>
<a class="jm-google" href="#"> &nbsp; </a>
</p>

 

   

 

دکمه ادامه مطلب

این یک دکمه ادامه مطلب با کلاس "readmore" است
نام کلاس را در تگ a وارد کنید

<a class="readmore" />

ادامه مطلب

 

دکمه ادامه مطلب

این یک دکمه ادامه مطلب با کلاس "readmore2" است
نام کلاس را در تگ a وارد کنید

<a class="readmore2" />

ادامه مطلب

 

چیدمان سفارشی

شما می توانید از کد زیر برای ساخت ستون در ماژول اچ تی ام ال سفارشی استفاده کنید..
نکته: شما می توانید از کلاسهای زیر برای ساخت ستون استفاده کنید:
1) "jm-box2" برای ساختن 2 ستون در یک ردیف
2) "jm-box3" برای ساختن 3 ستون در یک ردیف
3) "jm-box4" برای ساختن 4 ستون در یک ردیف
4) خالی برای ساختن ستون تنها

 

<div class="jm-row jm-box3">
<div class="jm-box">
<div class="jm-box-in">
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
</div>
</div>
<div class="jm-box">
<div class="jm-box-in">
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
</div>
</div>
<div class="jm-box">
<div class="jm-box-in">
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
</div>
</div>
</div>
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

 

خدمان سفارشی

نکته : شما می توانید آیکونها را بویسله جایگزین کردن کلاس تغییر دهید.همه کلاسها برای آیکون در بخش "لیست با تصویر سفارشی" همین صفحه می باشد.

 

<div class="jm-custom-service">
<div class="jm-row">
<div class="jm-box">
<div class="jm-box-in">
<h3 class="icon-club"><a href="#">باشگاه فروشگاه مدرن</a></h3>
<span class="jm">لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. </span>
<p><a class="readmore" href="#">ادامه مطلب</a></p>
</div>
</div>
<div class="jm-box">
<div class="jm-box-in">
<h3 class="icon-account"><a href="#">حساب کاربری من</a></h3>
<span class="jm">لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. </span>
<p><a class="readmore" href="#">ادامه مطلب</a></p>
</div>
</div>
</div>
<div class="jm-row">
<div class="jm-box">
<div class="jm-box-in">
<h3 class="icon-sizing"><a href="#">جدول اندازه ها</a></h3>
<span class="jm">لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. </span>
<p><a class="readmore" href="#">ادامه مطلب</a></p>
</div>
</div>
<div class="jm-box">
<div class="jm-box-in">
<h3 class="icon-cart"><a href="#">شرایط استفاده از خدمات</a></h3>
<span class="jm">لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. </span>
<p><a class="readmore" href="#">ادامه مطلب</a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>

باشگاه فروشگاه مدرن

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

ادامه مطلب

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

ادامه مطلب

جدول اندازه ها

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

ادامه مطلب

شرایط استفاده از خدمات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

ادامه مطلب

 

مجموعه سفارشی

نکته: اگر شما کلاس "jm-rounded" را پاک کنید حالت دایره به مربع تبدیل می شود. حالت مربع نیز در بعضی قسمت ها می تواند مفید واقع شود.

 

<div class="jm-custom-categories jm-box3 jm-rounded">
<div class="jm-custom-box">
<div class="jm-custom-box-in">
<h2><a href="#"> <img src="/joomla-demo/modern/images/modules/categories/women.png" alt="women" /> <span class="category-name">زنانه</span> </a></h2>
</div>
</div>
<div class="jm-custom-box">
<div class="jm-custom-box-in">
<h2><a href="#"> <img src="/joomla-demo/modern/images/modules/categories/men.png" alt="men" /> <span class="category-name">مردانه</span> </a></h2>
</div>
</div>
<div class="jm-custom-box">
<div class="jm-custom-box-in">
<h2><a href="#"> <img src="/joomla-demo/modern/images/modules/categories/kids.png" alt="kids" /> <span class="category-name">بچگانه</span> </a></h2>
</div>
</div>
</div>

 

اسلایدر سفارشی

با کد زیر شما می تونید حالت زیر را ایجاد کنید . کافیست کد زیر را در ماژول اچ تی ام ال سفارشی قرار دهید

 

<p><a href="#"><img src="/joomla-demo/modern/images/modules/top/dress1.jpg" alt="Cotton Dress" /></a></p>
<div class="jm-custom-slide">
<h3><a href="#">لبای پنبه ای</a></h3>
<span class="jm-slide-price">$75</span>
<span class="jm-slide-desc">این پیشنهاد تا 15 فروردین اعتبار دارد</span>
<p><a class="readmore" href="#">ادامه مطلب</a></p>
</div>

Cotton Dress

لباس پنبه ای

75 ریال این پیشنهاد تا 15 فروردین اعتبار دارد

ادامه مطلب

 

تخفیف سفارشی

<div class="jm-custom-discount">
<div class="jm-custom-left"><img src="/joomla-demo/modern/images/modules/model.jpg" alt="Model" /></div>
<div class="jm-custom-right">
<p><img src="/joomla-demo/modern/images/modules/more-or-less.png" alt="More or Less" /></p>
<h3>15% تخفیف<span class="jm">تخفیف</span></h3>
<span class="jm">برای همه محصولات,اعتبار تا 20 فروردین</span>
<p><a class="readmore2" href="#">برسی</a></p>
</div>
</div>
Model

More or Less

15%تخفیف

برای همه محصولات,اعتبار تا 20 فروردین

برسی