موقعیت های ماژول

Header
Logo Menu
Page Title (Breadcrumbs)
Title
Slider
Slide
Top-A
Top3 Top4 Top5 Top6
Top-B
Top7 Top8 Top9 Top10
Top-C
Top11 Top12 Top13 Top14
User Section
User1 User2 User3 User4
Parallax Section 1
parallax1
Main Body
left component right
Position-A
Position1 Position2
Position-B
Position5 Position6 Position7 Position8
Parallax Section 2
parallax2
Bottom
Bottom1 Bottom2 Bottom3 Bottom4
Bottom-A
Bottom5 Bottom6 Bottom7 Bottom8
Social Bar
social bar
Bottom-B
Bottom9 Bottom10 Bottom11 Bottom12
Footer
footer1
سالن زیبایی ماندی

درباره ما

آیتی متندی یک آرایشگاه حرفه ای ، زیبا و مجهز اشت که در شمال لوس آنجلس واقع شده است

در فضایی به اندازه 15000 متر مربع و با بیش از 30 متخصص آموزش دیده در خدمت شما می باشد.

آدرس

   تبریز، برج ابریشم ، طبقه 9 ، واحد 1

  آدرس ایمیل:
monday (@) yoursite.com

  +555.123.333 456

   +555.123.4568

ساعت کاری

شنبه تا پنج شنبه:
07:00 صبح - 8:00 شب

پنج شنبه:
08:00 صبح- 8:00 شب

جمعه:
تعطیل هستیم